The Danube bicycle track

The Danube
The river that units Europe

EDITION 2009


Discover the shores of the Danube in Serbia.

Danube Regional Development Project

Apatinske ribarske večeri

Do obnavljanja tradicionalnih ribarskih svečanosti došlo je nakon poluvekovne pauze, u jednoj izmenjenoj formi i u potupnosti prilagođenoj današnjim potrebama grada.Tako je Turistički savez opštine Apatin, želeći da turističku ponudu grada Apatina obogati i podigne na viši, i kvalitetniji nivo, pokrenuo inicijativu za organizovanje jedine višednevne turističke manifestacije, koja će svojim sadržajem, pored standardne ugostiteljsko-turističke ponude, odražavati sve specifičnosti ovog podneblja, u prvom redu bogatu ribarsku tradiciju. Do realizacije ove ideje došlo je tokom 1963 godine, kada su po prvi put, u periodu 08-09 jun, organizovane "Apatinske ribarske večeri", kao nastavak nekadašnjih "Ribarskih godišnjica".

Ova manifestacija je vremenom postala tradicionalna i internacionalna (učešćem stranih ekipa i pojedinaca u pojedinim segmentima programa), a program se konstantno dopunjavao i obogaćivao novim i kvalitetnim sadržajima zabavno-muzičkog, kulturno-umetničkog i sportskog karaktera.Centralne i najatraktivnije događaje, koji daju osnovni ton celokupnoj manifestaciji i direktno se naslanjaju na ribarsku tradiciju, predstavljaju takmičenja sportskih ribolovaca za trofej Zlatana ribica, kao i nadmetanje u kuvanju ribljeg paprikaša za trofej Zlatni kotlić. Apatinske ribarske večeri se održavaju redovno, svake godine, početkom meseca jula.