The Danube bicycle track

The Danube
The river that units Europe

EDITION 2009


Discover the shores of the Danube in Serbia.

Danube Regional Development Project

Lov in ribolov

Apatin je že od davnin poznan kot center ribištva. V okviru gozdnega gospodarstva delujejo tudi profesionalni ribiči. Poplavno področje posebnega naravnega rezervata, ki obsega 5560 hektarov, je naravno drstišče za približno 50 vrst sladkovodnih rib, med katerimi so najbolj pomembne avtohtone vrste krap, ščuka, smuč, som in drugi. Pogost je ulov zelo velikih rib, zlasti somov, ki so velikokrat težji od 30 kilogramov. V preteklosti niso bili redki ulovi morskih rib, kot so jester, mrena in jegulja.

Danes so na tem območju izredne možnosti ribolova, tako na Donavi, kot na številnih meandrih in rokavih. Znana pa je tudi ribiška kulinarična tradicija. Apatinski ribiški večeri imajo več desetletij dolgo tradicijo.

Tudi arheološke najdbe kažejo, da je na tem področju veliko rib, saj so ljudje že v bronasti dobi lovili ribe na reki in okolici. Že po osvoboditvi od Turkov je princ Eugen Savojski od avstrijskega dvora dobil posest Belje v Baranji in ribiško centralo v Apatinu. To posestvo je bilo v lasti Habsburžanov do konca 1. svetovne vojne. Apatinski ribiški esnaf je eden največjih esnafov, kamor je več kot dve stoletji prihajalo na tisoče ribičev, ki so tu ribarili ali se učili obrti.

Gozdna prostranstva izgleda pragozdov in ritske livade, ki sestavljajo velik del rezervata Gornje Podunavlje in tudi zunaj rezervata, nudijo odlične pogoje jelenjadi in drugi divjadi. Poleg naravnega prebivališča divjadi so na tem območju tudi rezervati za divjad za lov ter vzgajališča pernate divjadi, kjer se divjad neguje in odstrel je nadziran.

Kronane glave različnih evropskih in naših dinastij so bili v preteklosti pogosto gosti tega lovnega območja. Temu se lahko zahvalimo za to, da je infrastruktura v teh loviščih nadpovprečno razvita. Luksuzno opremljen objekt, ki je bil do pred kratkim rezerviran samo za eminente lovce, je danes na voljo vsem gostom.

Tako imenovani "Dvorec", ki je v lasti Lovsko-gozdne uprave Apatin, je opremljen z vso infrastrukturo, opazovalnicami, terenskimi vozili, kočijami in drugimi storitvami, ki so potrebne za kakovosten lov.

Skrbno varovana območja omogočajo normalen razplod živali in njen nemoten razvoj. Ocenjuje se, da je jelenjadi okrog 400. Pogosti so kapitalni primeri jelenov in tudi divjih svinj, težjih od 300 kg. Primerki iz teh lovišč pogosto dobivajo visoke ocene in nagrade. Zato vse lovce vabimo, da obiščete po območje in poleg kakovostnega lova uživate v lepotah Posebnega rezervata narave "Gornje Podunavlje".