The Danube bicycle track

The Danube
The river that units Europe

EDITION 2009


Discover the shores of the Danube in Serbia.

Danube Regional Development Project

Eko safari

V Apatinu greste lahko tudi na safari!

Del turistične ponudbe, ki je še v povojih, je opazovanje ptic in eko safari. Prav ta relativno nerazvitost je prednost tega območja. Ker še ni dovolj raziskano, je zanimivo tako za strokovnjake kot za vse ljubitelje narave.

Poleg različnih vrst divjadi, rib in ptic je to področje zanimivo tudi za vse ljubitelje metuljev, rakov, školjk, cvetja ter redkih rastlinskih in živalskih vrst.

Na tem območju živi več
kot 280 vrst ptic, domačih
in ptic selivk. Vsega skupaj
jih je več kot 20 000.
Na tem območju živi več kot 280 vrst ptic, domačih in ptic selivk. Vsega skupaj jih je več kot 20 000. Da gre za zelo kakovostna prebivališča, dokazuje tudi dejstvo, da belorepi orel in črna štorklja gnezdita na več mestih. Posebej redka so gnezda divjih gosi ter kolonije čapelj, kormoranov, rac, galebov in čiger. To pomeni, da je v številnih rokavih reke in barjih dovolj rib in hrane za te ptice. Veliko divjadi, zaščitene vrste sesalcev, kot so vidra, divja mačka in nekaj vrst netopirjev so na vsak način privlačni za raziskovalce flore in favne v tem rezervatu. Treba je omeniti tudi rastlinske vrste kot so redka močvirska slatina, beli in rumeni lokvanj, vodna praprot, orašak, sibirska perunika Laksmanijev rogoz.

Bogati so tudi avtohtoni gozdovi vrb, belih in črnih topolov ter hrastov, ki rastejo v pragozdu, v katerem ni bilo sekanja in pomlajevanja. O tem pričajo tudi do 40-metrov visoki stari topli in črtni topli, ki imajo obseg tudi do 10 metrov.